Adatvédelmi Irányelvek - www.csinyalohaz.hu

Bevezetés

A csinyalohaz.hu elkötelezett a személyiségi jogok tiszteletben tartásáért és annak érdekében alkotta meg az alábbi adatvédelmi irányelveket („Adatvédelmi Irányelvek”), hogy ismertesse a vállalkozás honlapjainak működtetését, valamint a személyes azonosításra alkalmas adatok kezelését. A jelen Adatvédelmi Irányelvek a csinyalohaz.hu magyar nyelvű weboldalaira vonatkozó adatvédelmi elveket tartalmazza.

Adatvédelmi Irányelveink egyértelműek: honlapjainkon keresztül nem gyűjtünk személyes adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat. A személyi adat fogalmát az 1992. évi LXIII. törvény határozza meg. Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban bemutatjuk, hogy a csinyalohaz.hu milyen módon gyűjt személyes adatokat, azokat hogyan használja fel, továbbá tájékoztatjuk Önt az információ felhasználását illető választási lehetőségeiről, és azt is ismertetjük, hogy hogyan biztosítjuk adatainak megfelelő védelmét. Honlapunk használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Irányelveket, így hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvekkel összhangban kezeljük.

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelvek csak az online tevékenységekre vonatkoznak.

A gyűjtött információk típusai és az adatkezelés célja

Az Ön adatainak kezelője a csinyalohaz.hu a továbbiakban: Adatkezelő vagy Csinyalohaz.hu). Az adatkezelő a Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az 1992. évi LXIII. törvény, valamint a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint jár el. Honlapunk látogatása során olyan adatokat gyűjthetünk és tárolhatunk Önről, amelyeket Ön önkéntesen választ vagy ad meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ez esetben az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását. Az Ön személyes adataival folytatott adatkezelés célja az, hogy nyújtani tudjuk Önnek a kért szolgáltatásokat, illetve személyreszabottan jeleníthessünk meg termékinformációkat és ajánlatokat. Amennyiben Ön igényt tart rá, személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó további információkat szolgáltassunk
egyéb termékeinkről és szolgáltatásainkról.


Ebben az esetben ezt honlapunk azon területén jelezzük, ahol a fenti célokból végzett információgyűjtés zajlik. Az Adatkezelő által végzett adatkezelések jogalapja a jogszabályok által elrendelt vagy megengedett adatkezelések kivételével az Ön tájékozott hozzájárulása. Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével adnak meg.

Az információk felhasználása

Ha Önnek személyes adatokat kell megadnia egy adott tartalom vagy szolgáltatás eléréséhez, egyértelmű tájékoztatást adunk arról, hogy ezeket az adatokat miként, milyen célokra fogjuk felhasználni. Az Ön személyes adatait nem értékesítjük, nem forgalmazzuk, illetve nem adjuk bérbe. Mindazonáltal előfordulhat, hogy adatait megosztjuk a csinyalohaz.hu más egységeivel, szervezeteivel, ügynökeivel, szerződéses vagy üzleti partnereivel annak érdekében, hogy ezen személyek és szervezetek szolgáltatásokat nyújthassanak számunkra. Például az Ön személyes adatait jogosultak vagyunk megosztani (i) adatfeldolgozóként igénybevett szerződéses partnereinkkel, akikkel tevékenységünk támogatása céljából (pl. csomagküldés, műszaki támogatás, kézbesítés, pénzügyi szervezetek) állunk kapcsolatban; (ii) azon webhely értékesítésével, átruházásával vagy egyéb átadásával kapcsolatban, amelyhez az adott információ tartozik; vagy (iii) ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő. A jelen pontban említett adatfeldolgozók, illetve adattovábbításokkal érintett adatkezelők listája bármikor elérhető az Adatkezelőnél.

Ezen felül, mivel felhasználóink demográfiai adataival, érdeklődési körével és szokásaival kapcsolatban azon információk alapján, amelyeket a honlapunk használata során adtak meg, kutatásokat végzünk, előfordulhat, hogy az Ön adatait másokéval egyesítve anonim, összesített és statisztikai jellegű adatállományokat hozunk létre. Az összesített és statisztikai jellegű adatok nem tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas információkat. Ezeket (mint amilyen pl. a férfi és a női látogatók százalékos aránya vagy a látogatók életkori megoszlása) a honlapunk tartalmának fejlesztése érdekében használjuk fel.

Az is előfordulhat, hogy partnereinkkel vagy harmadik féllel megosztjuk ezeket az anonim, összesített vagy statisztikai információkat, amelyek nem alkalmasak sem személyek azonosítására, sem arra, hogy konkrét személyek és betegségek vagy állapotok között kapcsolatot fedjenek fel. Mivel vállalatunk változik és nő, elképzelhető, hogy a csinyalohaz.hu a jövőben vállalatokat, leányvállalatokat, termékeket vagy vagyoni eszközöket értékesít vagy vásárol. Ilyen tranzakciók esetén a megrendelői/vásárlói információk általában az átruházott vagyoneszközök egyik elemét jelentik. Amennyiben a csinyalohaz.hu üzleti átalakuláson megy keresztül (pl. az egyesülés, a más vállalatok általi felvásárlás vagy egyes, illetve összes termékeinek vagy vagyontárgyainak eladása), az Ön személyes információi feltehetően szintén átadásra kerülnek.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy értesítsük Önt e-mailben, levélben vagy nyilvános felhívás formájában bármilyen, az Ön személyes adatainak kezelését érintő változásról. Az értesítéssel egyidejűleg egyértelmű döntési lehetőséget biztosítunk Önnek arra nézve, hogy engedélyezze személyes adatainak felhasználását olyan másodlagos célokra, mint amilyen a termékinformációk küldése, a kutatás, a promóció vagy egyéb törvényes üzleti kommunikáció típusok.

Tájékoztatás

Olyan esetekben, amikor a csinyalohaz.hu közvetlenül az adott személyektől gyűjt személyes azonosításra alkalmas információt, egyidejű tájékoztatást nyújt az adatgyűjtés céljáról és a gyűjtött információ felhasználásáról, valamint – ha van ilyen – azokról a választási lehetőségekről és módozatokról, amelyeket a személyes adatok felhasználásának és nyilvánosságra hozatalának korlátozására ajánlunk. A tájékoztatás egyértelmű, részletes, világos és könnyen érthető minden olyan esetben, amikor egy adott személytől közvetlenül gyűjtünk adatokat. A csinyalohaz.hu nem fogja az adatokat az adatkezelés megjelölt céljától eltérő célokra felhasználni.

Hozzájáruló nyilatkozat

A csinyalohaz.hu álláspontja szerint a beleegyező nyilatkozat az egyik legfontosabb személyiségi jogi alapintézmény. Ön jogosult úgy dönteni, hogy számunkra semmilyen személyes adatot nem ad meg magáról (ilyen esetben azonban elképzelhető, hogy Ön nem tud majd hozzáférni honlapunk bizonyos részeihez). A regisztrációs oldalon, ahol Ön e-mailes értesítők vagy más szolgáltatások igénybevételére regisztráltatja magát, működik egy „elfogadom/nem fogadom el” („opt-in”) funkció. Ez azt jelenti, hogy Ön csak abban az esetben kap tőlünk információkat és szolgáltatásokat, ha rákattint arra a gombra, amelynek segítségével jelzi ehhez való kifejezett hozzájárulását.

Bizonyos kommunikáció-típusok igénybevétele és szolgáltatások nyújtása esetén előzetesen ellenőrizzük, hogy Ön az adott tevékenységhez vagy szolgáltatáshoz korábban kifejezetten hozzájárult-e. Ha Ön később úgy döntene, hogy a továbbiakban nem tart igényt az általunk küldött üzenetekre, illetve szolgáltatásokra, ezt az adott weboldalon korábban megadott preferenciáinak módosításával jelezheti. Emellett e-mailes tájékoztatások esetén minden e-mail üzenetünk tartalmaz egy olyan linket, amelynek segítségével Ön leiratkozhat az adott szolgáltatás előfizetőinek vagy igénybe vevőinek listájáról.

Az adatok megtekintéséhez, javításához és törléséhez való hozzáférés

A csinyalohaz.hu a személyes adatokat csak olyan célokra használja fel, amelyekhez Ön beleegyező nyilatkozatával korábban hozzájárult vagy amelyet a jogszabályok lehetővé tesznek. A Csinyalohaz.hu az adatokat kizárólag olyan célokra használja fel, amelyek megegyeznek az adatgyűjtés céljával. A csinyalohaz.hu minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok minden esetben relevánsak, pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ilyen lépés például az, hogy a felhasználók számára biztosítjuk az általuk megadott személyes adatokhoz való hozzáférést.

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérésére minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg. Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – választása szerint – megindítható az Adatkezelő vagy az Ön (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is. Amennyiben Ön szeretne a csinyalohaz.hu által kezelt adataihoz hozzáférni, az alábbi e-mail címre küldött levelével veheti fel velünk a kapcsolatot:

Egyes weboldalainkon Ön beléphet adatprofiljába vagy preferenciáiba és elolvashatja, illetve szükség szerint módosíthatja az ott tárolt információkat és beállításokat.

Adatbiztonság

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak biztonságos tárolása érdekében és megteszünk minden, az adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt ésszerű elővigyázatossági lépést az adatbiztonság folyamatos fenntartása érdekében. A csinyalohaz.hu az adatvédelemre a személyes azonosításra alkalmas adatok továbbítása során SSL-technikát alkalmaz. Ez az Ön számítógépe és a mi szerverünk közötti internetes adatátvitelt megelőzően kódolja az információt.

Jóllehet, a csinyalohaz.hu adott célokra SSL technikát alkalmaz, nem tudjuk garantálni a honlapunkra és a honlapunkról történő összes információátvitel (köztük az e-mail-es kommunikáció) biztonságát és titkosságát. A szervereken tárolt személyes adatokat ésszerű technikai és ügyviteli biztonsági intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés és megsemmisülés ellen. Bár az Adatkezelő műszaki és adminisztratív intézkedésekkel védi a személyes azonosításra alkalmas információkat, nem tudjuk garantálni ezek tökéletes biztonságát olyan személyekkel szemben, akik megkísérlik az adatbiztonsági intézkedések megkerülését vagy az Interneten adatokat térítenek el.

Külföldre történő adattovábbítás

A jelen irányelvekben tárgyalt adatkezelések során sor kerülhet az Ön személyes adatainak a világ bármelyik országába való továbbítására, amihez Ön a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével kifejezett hozzájárulását adja.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Amennyiben Ön a csinyalohaz.hu részére személyes adatokat adott meg, az Adatkelező által végzett adatkezelés időtartama az Önnel fennálló ügyfélkapcsolatunk időtartamáig terjed, vagyis az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig az adatok szükségesek az Ön által igényelt szolgáltatás biztosításához, kivéve természetesen, amennyiben Ön másként rendelkezik, illetve amennyiben a törvényi kötelezettségek rövidebb időtartamot írnak elő.

A cookie-k („sütik”, kisméretű szövegfájlok)

A cookie-k olyan anonim látogatóazonosítók, amelyeket a mi honlapunk adhat az Ön böngészője számára, és amelyeket csak a mi honlapjaink használnak, mialatt Ön azokat látogatja. A csinyalohaz.hu honlapok az Ön webböngészőjét olyan cookie-kkal látják el, amelyek speciális azonosítót tartalmaznak. Ezeket arra használjuk, hogy összesített formában jobban megismerjük a honlap használatára vonatkozó szokásokat, és ily módon megtudjuk, hogy honlapunk mely oldalait preferálják a látogatók (pl. az adott területeket látogatók száma alapján). Az ilyen jelsorozatok önmagukban semmilyen módon nem képesek a látogatók azonosítására, mivel azok a látogatókkal kapcsolatba hozható adatot nem tartalmaznak.

Az anonim látogatóazonosító kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmas. A csinyalohaz.hu csak azokat a cookie-kat képes olvasni, amelyeket a vállalat helyezett el. Az Adatkezelőnek nincs hozzáférési, illetve olvasási lehetősége más szervezetek által elhelyezett cookie-k vonatkozásában. Arra is használhatunk cookie-kat, hogy összesített módon nyomon kövessük a honlap használatát és a forgalom trendjeit. Ez az összegzett és anonim információ segítséget nyújt számunkra a honlap tartalmának fejlesztésében és ezeket jogosultak vagyunk megosztani partnereinkkel vagy egyéb szervezetekkel.

Ha Ön a honlap regisztrált felhasználója, a honlapra való bejelentkezése során elláthatjuk Önt egy cookie-val, amelyet a böngészője megőriz, és amely tartalmazza az Ön számítógépének azonosítóját. Ezt a cookie-típust arra használjuk, hogy azonosítsa Önt és hozzáférést biztosítson az Ön számára honlapunk zárt részeihez, amelyeket csak regisztrált felhasználók látogathatnak, ahhoz hasonlóan, mint ahogyan ez a számlájának megtekintése és kezelése esetében működik. Ha Ön egyszerűen csak böngészni szeretne, Önnek nem kell elfogadnia a honlapunk által adott cookie-kat.

Amennyiben később mégis úgy dönt, hogy regisztráltatja magát és bejelentkezik a honlap speciális részeihez való hozzáférés érdekében, ám korábban úgy módosította a böngészője beállításait, hogy az ne fogadja el a cookie-kat, Önnek újból be kell állítania a böngészőjét úgy, hogy az elfogadja a cookie-kat, amiket küldünk. Máskülönben nincs lehetőségünk arra, hogy biztosítsuk az Ön részére a honlap bizonyos részeinek használatát. A legtöbb böngésző alapértelmezésben úgy van beállítva, hogy elfogadja és megőrizze a cookie-kat. Ha többet kíván tudnia cookie-król és arról, hogy miként határozza meg cookie preferenciáit, kérjük, keressen rá a „cookie” szóra böngészője „Help” (Segítség) részében

Web beacon-ök (elektronikus lenyomatok, webes irányjelzők)

Annak érdekében, hogy mérni tudjuk honlapjaink hatékonyságát és/vagy forgalmát, honlapjaink „pixel tag”-eket használnak a cookie-khoz kapcsolva (ezeket tiszta GIF-eknek (clear GIF-ek), elektronikus lenyomatoknak (web beacon-ök), ill. webhibáknak (web bug-oknak) is nevezik). A pixel tag egy weblap grafika, amely gyakran láthatatlan, mert mérete rendszerint 1 x 1 pixel. A jelölést (tag) arra használják, hogy nyomon kövesse a honlapot látogatók számát és a honlap használatát. Így például arra is felhasználhatunk jelölést, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk a honlap vagy a honlapon belüli egyes oldalak látogatottságáról. Néha elhelyezünk pixel tag-et a HTML-formátumú e-mail-jeinkben is, amelyeket mi küldünk (vagy amelyeket a mi megbízásunkból küldenek), hogy meghatározzuk, melyik e-mail üzenetet töltötték le, és, hogy megtudjuk, hogy az e-mailre történt-e válasz. A pixel tag-eket és a web beacon-öket használhatatlanná teszi, ha Ön letiltja a kapcsolódó cookie-kat. Nem használunk pixel tag technikát semmilyen személyes azonosításra alkalmas információ gyűjtésére.

IP címek

Az Internet protokol (IP) cím olyan szám, amelyet az Ön Internet-hozzáférés szolgáltatója (internet service provider, ISP) automatikusan hozzárendel az Ön számítógépéhez, ahányszor csak csatlakozik az Internethez. Mint egyéb honlapok, a csinyalohaz.hu is gyűjthet IP címeket, hogy elemezze az az így összegyűlő információt a látogatók számáról és a honlap használatáról. Az IP címekről vezetett naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományok 365 napig tárolásra kerülnek az Adatkezelő által üzemeltetett szerveren. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne. A csinyalohaz.hu a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fenntartja a jogot arra, hogy az IP címeket felhasználja az olyan személyek azonosítására, akik fenyegetik honlapunkat, szolgáltatásainkat vagy ügyfeleinket.

Clickstream (kattintás)

A „clickstream” (kattintás) vagy „clickstream data” (kattintási adatok) olyan weblapokra utalnak, amelyeket valamely egyéni felhasználó meglátogatott, és emellett fontos jellemzője azon forgalmi módnak, amellyel a felhasználó egyik weboldalról a másikra ugrik. Ilyen információt csak a mi honlapunkon rögzítünk. Honlapunk oldalain kívül nem követünk nyomon semmilyen kattintási aktivitást.

Szolgáltatásaink egyéb jellemzői

Honlapjaink tartalmazhatnak különféle funkciókat, amelyek arra valók, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak Önnek, illetve bennünket segítenek abban, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit. Például, időről időre kérhetünk személyi azonosításra alkalmas információt, amikor Ön kitölt valamilyen felmérést vagy résztvesz egy vetélkedőben.
Más esetekben ajánlhatunk Önnek egyéb webalapú szolgáltatásokat, mint amilyenek a hírlevelek, a termékinformációk és az emlékeztetők. Amikor ilyen funkciókkal ismertetjük meg Önt a honlapjainkon, mindig világosan tájékoztatjuk az adatgyűjtés céljáról, valamint a gyűjtött információk tervezett felhasználásáról.

A tartalom használata

A honlapon ismertetett információk egyike sem arra szolgál, hogy pótolja az orvos útmutatását vagy az orvosi kezelést valamely adott egészségügyi probléma esetében. Ennek az online szolgáltatásnak a használatát a Használati Feltételekben megadott előírások szabályozzák.

A csinyalohaz.hu honlapról való kilépés

Látogatóink számára linkeket biztosítunk más honlapokhoz. Próbáljuk alaposan megválogatni azokat a honlapokat, amelyeket hasznosnak gondolunk és megfelelnek magasra állított színvonalbeli követelményeinknek. Mindazonáltal nem garantálhatjuk minden honlap minőségét, amelyet link útján elérhetővé teszünk és semmilyen felelősséget nem vállalunk a nem a csinyalohaz.hu tulajdonában álló honlapok tartalmáért. Külső honlapokhoz csak a kényelem és/vagy a tájékoztatás kedvéért adunk linket, ami semmiképpen sem jelenti azok általunk történő jóváhagyását.

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a hirdetők vagy más szervezetek által működtetett és a mi honlapjainkról link útján elérhető honlapok személyes adatokat gyűjthetnek Önről. Az oldalainkról hirdetések vagy hiperlinkek útján elérhető honlapok adatkezelési gyakorlata nem tartozik a jelen Adatvédelmi Irányelvek hatálya alá. Javasoljuk, hogy amikor egy link segítségével átmegy egy másik honlapra, mindig olvassa el az adott oldal adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt magáról bármilyen személyes azonosításra alkalmas adna meg.

Az Adatvédelmi Irányelvek változásai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelveket időről időre felülvizsgálja. A honlap használatával Ön tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen irányelveket. Tudomásul veszi egyúttal, hogy kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a változásokat kitegyük erre az oldalra. Így Ön tájékoztatást kaphat az általunk gyűjtött információk típusairól, arról, hogy ezeket hogyan használjuk és milyen körülmények között tesszük közzé, ha erre sor kerül.
Az Adatkezelési Irányelvek módosításait az Adatkezelő az aktuális verzió elérhetővé tételével egyidejűleg fogja jelezni. Javasoljuk, hogy az esetleges változásokról való tudomásszerzés végett Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatos weblapunkat látogassa meg minden alkalommal, amikor a jelen honlapra ellátogat.

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

Amennyiben a fenti irányelvekkel, illetve a csinyalohaz.hu adatgyűjtéseivel, adatfelhasználásával és közzétételi gyakorlatával kapcsolatban kérdései vannak, az alábbi címen léphet velünk kapcsolatba:


Amennyiben kapcsolatba lép velünk, kérjük, adja meg a szóban forgó honlap vagy egyéb online információforrás nevét, továbbá az Önt érdeklő információ természetét. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy azonnal válaszoljunk felvetéseire és kérdéseire személyes adatainak általunk történő használatával kapcsolatban. Hacsak törvény nem írja elő, a csinyalohaz.hu nem ad választ, illetve nem kommentál olyan területeket, amelyek ezen irányelvekkel vagy a csinyalohaz.hu adatkezelési gyakorlatával nem állnak kapcsolatban.

Bababarát őrségi falusi magánszálláshely antik parasztbútorokkal
(2 szoba, 5 ágy, fürdőszoba, konyha)

9946 Velemér, Fő utca 7
+36-20-534-2780

foglalas@csinyalohaz.hu

 

K&H Szép kártya elfogadóhely

OTP Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely

MKB Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely

Elfogadott bankkártyák: VISA, Mastercard, American ExpressElfogadott bankkártyák: VISA, Mastercard, American Express

Orsegi Wellness Akcio Csinyalohaz

Rólunk mondták

Elsosorban a ház különös varázsa fogott meg bennünket. Ha valaki igazi nyugalomra és kikapcsolódásra vágyik, itt igazán megkaphatja.

Molnár József, Nagyesztergál


Az Önök háza gyönyörű és minden igényt kielégít.

Szántó Anita


Nekünk maga az Őrség is élmény volt, és ezt csak fokozta a gyönyörűen berendezett házikó.

Harangozó Éva