Bronzkori magyar írásbeliség

Megváltoztatta az akadémikus "tudomány" száz éve hangoztatott álláspontját; a címlapon az énlakai "Egy isten" ligatúra, amely megnyitotta az utat a népi párhuzamok (például a fazekasjeleink) megértése és elolvasása előtt

 

Miért emlékeztetnek a székely rovásbetűk etruszk, egyiptomi, hettita, kínai stb. írásjelekre? Véletlen egyezésről, vagy genetikus kapcsolatról van-e szó? A kötet tanulmányai cáfolják a székely rovásírás türk eredetéről eddig tanítottakat. Rovásírásunk betűi egykor vallásos jelentőségű fogalomjelek voltak. Jelkészlete ma is tartalmaz hieroglif jellegű szó- és szótagjeleket. Kialakulásukra legkésőbb a bronzkorban kerülhetett sor. A kötet megjelenése után a kutatók sora változtatta meg korábbi álláspontját: beismerve, hogy a székely írás eredetéről az akadémikus tudomány semmit sem tud mondani.

A kötet korszakalkotó voltát jelzi, hogy a megjelenését követően az akadémikus "tudomány" képviselői sorra ismerték be, hogy fogalmuk sincs, milyen eredetű a székely rovásírás (erről a folyamatról "A székely rovásírás eredete" c. kötetben számolunk be). Korábban az ótürk eredet mellett tették le a garast - bár bizonyítaniuk ezt az ötletüket sem sikerült. Sándor Klára 1996-ban úgy fogalmazott, hogy minden alapvető kérdés tisztázatlan. Ezzel a közel száz éven át hangoztatott ótürk eredeztetés-elmélet a tudománytörténet lomtárába került.

A kötet a szerzők számára is szolgált meglepetéssel. Ugyanis Szekeres Istvánnal egymástól függetlenül egy-egy felülnézeti világmodellben találtuk meg a székely írás jeleit (Szekeres István a kínai szélrózsában, én meg az énlakai mennyezetkazettban). Könnyű volt ebből a párhuzamból arra a következtetésre jutni, hogy a székely írás jelei nem véletlenül azonosak  a kőkori felülnézeti világmodellek jeleivel Eurázsiában is, meg Amerikában is. Ez a gondolat kikényszerítette a székely írás kőkori kezdeteire és széles körű elterjedtségére vonatkozó hipotézis megfogalmazását, azonban a gondolat részletes kibontása csak "A magyarság jelképei" és "A székely rovásírás eredete" című kötetben történt meg. A "Bronzkori magyar írásbeliség"-ben még csak azt állapítottam meg, hogy a székely írás legkésőbb a bronzkorban alakult ki (azonban bemutatva néhány kőkori párhuzamot is).

A kötet felhívta a figyelmet az énlakai mennyezetkazetták sarkaiban található "Egy isten" ligatúrára. Ennek a ligatúrának a párhuzamai egyrészt az évezredek mélyébe vezetnek, másrészt felhívják a figyelmet a székely írás népi, uralmi és vallási elterjedtségére és a székely írás szójeleire. Olyan emlékek sorára, amelyeket eddig díszítésnek tekintettek, de elolvashatóak. Ezek (például a fazekasjeleink) figyelembe vétele nélkül nem lehet jól leírni a székely  írás emlékeinek és párhuzamainak körét, az írás jellemzőit és történetét. 

E korai és távoli párhuzamok joggal terelték a figyelmet egy elméleti kérdésre (a különböző lineáris írásrendszerek hasonló jeleinek kérdésére), amelyet eddig az akadémikus "tudomány" nem volt képes megoldani. Szinte minden "szakértő" egyetértett abban, hogy a távoli jelrendszerekben mutatkozó hasonlóságok csak a véletlen egyezésnek köszönhetők. A kötet utolsó fejezetében ezt a fontos témát jártuk körül Nemetz Tibor matematikussal, akinek a segítségéért hálás vagyok. A közösen elvégzett valószínűségszámítás azt mutatta ki, hogy a távoli írásrendszerek hasonló jelei nem a véletlennek, hanem a genetikus kapcsolatnak köszönhetőek. Tudomásom szerint a világon elsőként végeztük el ezt az elemzést, amely gyökeres fordulatot kényszerített ki az írásrendszerek rokonítása és eredeztetése terén. Az írásrendszerek nem elszigetelten, egymástól függetlenül alakultak ki, hanem egy közös, ősi jelrendszer leszármazottai. A bennük található hasonló jelek a közös ősírás jelei. Mivel ezek egyúttal azonosak a székely írás jeleivel is, joggal adódott a következtetés, hogy a székely írás egy általánosan elterjedt kőkori írás leszármazottja.

Az így felfedezett kőkori írás sajátosságai további elméleti kérdéseket vetettek fel. Ilyen kérdés az írás fogalma, a hieroglifikus írás jellemzői, rokonsága és története. Ezek tisztázása szintén a következő kötetekre maradt. A "Bronzkori magyar írásbeliség"-ben felvetett gondolatok száz évre való kutatási feladatot adnak.

Bár az akadémikus "tudomány" felhagyott az ótürk eredeztetés emlegetésével, nem volt képes helyette másik eredetelmélet felállítására. A Horváth Iván által minden alátámasztás nélkül említett esetleges humanista "írásfeltalálást" nem tekinthetjük annak, mert seregnyi összefüggés és korai írásemlék cáfolja. A tulajdonképpen nem is létező "szakértők" egy helyben topogása érthető, mert a székely írás valódi történetének és írástörténeti kapcsolatainak elismerése a finnugrista őstörténeti deszkamodell elvetését kényszerítené ki, amire az akadémikus "tudomány" hatalmi viszonyrendszere még nem ad lehetőséget.

 

 

 

TARTALOM

 
ELŐSZÓ 5
Varga Géza: ELSŐ SZOMBATI ÍRÁSTÖRTÉNET 7
Varga Géza: AZ ÍRÁS KIALAKULÁSÁRÓL 11
  Mítoszok és szimbólumok 11 - Szimbólumok és írásjelek 14 - A preírás 17 - A preírás alkalmazhatóságáról 20 - Az üzenetközvetítési mód fejlődése 28 - Kereszthímzéssel a lineáris formák felé 30 - A lovasnomádok szerepe az írás fejlődésében 32
Simon Péter: A SZÉKELY ÍRÁS EREDETÉRŐL 37
Szekeres István: ŐSTÖRTÉNETÜNK ÍRÁSJELEKBEN 55
A kutatás módszere 55 - A teknős jelcsalád 61 - A teknős, mint szélrózsa 64 - A teknős piktogramból származtatható székely rovásjelek 69 - A nikolsburgi ábécé további jelei 76 - Szó- és fogalomjelek maradványai, ligatúrák 91 - Történeti következtetések 94
Varga Géza: BRONZKORI MAGYAR ÍRÁSBELISÉG 97
Egy képírás-tudó juhász 98 - Az énlakai életfa 101 - A székely ”s” azaz ”sarok” eredete 108 - Az írás előfutárai a sztyeppén 115 - Egy népi szimbólumírás 118 - A magyar preírás azonosítható elemei 124 - A közmegegyezés bizonyítékai 128 - Magyar preírás és nyelv 130 - A nyelv- és írástörténeti korszakok egybeesése 138
Varga Géza: ÍRÁSRENDSZEREKRŐL DIÓHÉJBAN 145
A preírások 146 - Az első valódi írások 149 - Az írásrendszerek második generációja 156 - Harmadik generációs írásrendszerek 164
Varga Géza: KÜLÖNBÖZŐ LINEÁRIS ÍRÁSRENDSZEREK HASONLÓ JELEI 189
Egy dogma - egy kudarc 190 - A véletlen egybeesés néhány példája 190 - A formai hasonlóságok értékelése a közgondolkodásban 192 - Az egyszerű lineáris formák száma 194 - Egy névtelen lektor 199 - Alkotóelemek és struktúrák 1999 - Az írásjelek alkotóelemeinek száma 200 - A székely rovásjelek egyezései 205 - Egy másfajta ”rendszeres átmenet” 206 - A régi típusú átmenet példái 206
TÁRGYMUTATÓ
 

 

 

 

Megjelenés éve: 1993., ISBN: 963 04 3712 0; 214 o., 83 kép; B/5; ragasztókötéssel.

Bababarát őrségi falusi magánszálláshely antik parasztbútorokkal
(2 szoba, 5 ágy, fürdőszoba, konyha)

9946 Velemér, Fő utca 7
+36-20-534-2780

foglalas@csinyalohaz.hu

 

K&H Szép kártya elfogadóhely

OTP Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely

MKB Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely

Elfogadott bankkártyák: VISA, Mastercard, American ExpressElfogadott bankkártyák: VISA, Mastercard, American Express

Orsegi Wellness Akcio Csinyalohaz

Rólunk mondták

Elsosorban a ház különös varázsa fogott meg bennünket. Ha valaki igazi nyugalomra és kikapcsolódásra vágyik, itt igazán megkaphatja.

Molnár József, Nagyesztergál


Az Önök háza gyönyörű és minden igényt kielégít.

Szántó Anita


Nekünk maga az Őrség is élmény volt, és ezt csak fokozta a gyönyörűen berendezett házikó.

Harangozó Éva