Őriszentpéteri hímestojás székely rovásjelekkel rokon népi hieroglifákkal

 
Az alább bemutatandó hímestojást Körmendi Piroska készítette és ajándékozta a veleméri Sindümúzeumnak, amiért itt is köszönetet mondunk.
 
A veleméri Cserépmadár szállás portáján található a Sindümúzeum , amelynek gyűjtési területe a magyar hieroglif írás és a jelekkel ellátott őrségi cserép (edény és sindü). Több cikkünk született már, amelyben a Sindümúzeum egy-egy tárgyát írtuk le. Most egy hímestojás jelrendszerét mutatjuk be.
 
1/a. ábra. A hímestojás X alakú jelmontázsa Bél isten hasonló alakú jelképét (a székely írás "b" betűjét) idézi, ami az egész magyar nyelvterületen rontáselhárító jel

1/b. ábra. A székely írás "b" betűje Bél Mátyás ábécéjéből

1/c. ábra. Magyarszombatfai tejesköcsög az X alakú rontáselhárító jellel (Czugh Zsuzsa fazekas hagyományhű alkotása)

1/d. ábra. Antropomorf kőkés Equadorból az X alakú jellel, amely a székely "b" (Bél, belső) jel megfelelője; az általában istent ábrázoló kőkéseket áldozatoknál használták; ebből következőleg ez a kés Bél isten indián megfelelőjének ábrázolása lehet
 
 
A tojás díszítésének legfontosabb eleme egy X alakú jelmontázs. Ezt az X alakú jelet a tojás körvonala fogja körül és ezzel együtt körbe zárt kereszt alakú Föld jelet képez. Az X alakú jelmontázs a teremtett és rendezett világ középpontjának (belsejének) a felülnézeti képe, Bél isten jelképe; a székely írás "b" betűjének díszes, részletgazdag változata.
 
Az X jelet a magyar nép és a néprajzkutatás rontáselháró jelként tartja számon (az Őrségben tejesköcsögögökön és tetőcserepeken találjuk meg). Ez arra utal, hogy az ősvallás hagyatékával állunk szemben. Ugyanez a helyzet a képszerkezet további elemeivel is, amelyek szintén ősvallási eredetű jelképek.
 
A jelmontázzsal egyetemben összesen öt jelet találunk a hímestojáson. 
 
- A jelmontázs X alakú Bél szójele a világ közepét (belsejét) és Bél istent jelképezi.
- A Du/Dana szójel a főisten neve (az eredeti Ten istennév "d"-vel kezdődő változata), a székely írás "d" betűjének megfelelője. 
- A Föld szójele az "f" rovásjel előképe, az Éden térképe.
- Az ország szójele a székely rovásírásban nem található meg, de a magyar jelkincsnek része (például a címereinkben megtalálható).
- A Ten (ez a nikolsburgi ábécé "nt/tn" jelével rokonítható).
 
2/a. ábra. A hímestojás Du/Dana jele a székely írás "d" betűjével rokon; a Föld középpontjában egy forrásból eredő négy szent folyó térképe; a folyók azonosak az Istennel, vagy őt jelképezik; a négy szent folyó azt is jelenti, hogy az Isteni rend és termékenység általuk terjed szét a világban

2/b. ábra. A székely írás "d" betűje a homoródkarácsonyfalvi feliratból

2/c. ábra. Equadori sziklarajz antropomorf ábrázolással, középpontjában kereszttel (Manuel Palacios fényképe) 
 
A konkvisztádorok ámulattal fedezték fel az indián templomokban a keresztet, mint az imádat tárgyát. A fenti fényképen látható sziklavéset megengedi azt a feltételezést, hogy a kereszt az ábrázolt istenség neve, jelzője, vagy méltóságneve volt. A hímestojás jeleinek többsége azért található meg az amerikai indiánok jelkincsében is, mert egy közös ősvallás jelképei voltak valamikor. Különös szerencse, hogy mindkét nép megőrízte ezeket a jeleket. 
 
3/a. ábra. A hímestojás Föld szójele a székely írás "f" betűjének megfelelője; a teremtett és rendezett Föld térképe; mintegy 50 000 éves jel, amely az Ararát körüli Éden sematikus térképe; az egész világon ismert jel

3/b. ábra. A székely írás "f" betűje Bél Mátyás ábécéjéből

3/c. ábra. Krí (cree) mandala (világmodell)
 
A körbe zárt kereszt alakú világmodellek azért terjedtek el a világ szinte minden pontján, mert a Homo sapiens sapiens első csoportjai 50 000 évet töltöttek el a Közel-Keleten a két jégkorszak között. Az innen szétvándorló népek magukkal vitték az őshaza térképét az új hazáikba. 
 
4/a. ábra. A hímestojás "ország" szójelének megfelelője szerepel a magyar címerben is; a sumer "ország" szójel rokona; a Föld sarkain megtalálható hegység jelképe 

4/b. ábra. Az Árpád-házi királyok zászlaja a hármashalmon (az ország képjelén) álló kettőskeresztet (Egy isten szójelét), a Tejúttal és az égigérő fával azonos Istentől számazó királyságot jelképezi; a címer olvasata: Egy országa

4/c. ábra. Anaszazi tál hármashalmokkal 

4/d. ábra. Az anaszazi tál hármashalma; a középső hármashalom - a díszítésből következtetve - ezen a tálon is kiemelt jelentőségű
 
A hármashalom része a magyar jelkincsnek és az eurázsiai jelrendszereknek is, sőt megtalálható az amerikai indián jelkészletben is, de a székely írásban nincs megfelelője. 
 
5/a. ábra. A hímestojás Ten szójele az Isten régi nevét jelöli, amely szavunk az isten szavunk második szótagjában ma is megtalálható; a székely írás "nt/tn" (Ten) szójelének megfelelője; az égigérő fát ábrázolja, amely azonos az Istennel

5/b. ábra. A székely írás "nt/tn" jele a nikolsburgi ábécéből

5/c. ábra. Inka palást részlete istenábrázolással; az isten fején a székely Ten jel párhuzama

5/d. ábra. Equadori sziklavéset részlete (Manuel Palacios fényképe nyomán készített fotógrafika), amely emlékeztet a székely írás Ten jelére
 
Az első kérdés, amire válaszolnunk kell, az az, hogy miért tették eleink ezeket a jeleket éppen egy tojásra? A fentiek alapján erre a kérdésre is válaszolhatunk. A jelek a Föld középpontjára, a Teremtés helyszínére és az onnan négy irányba ömlő folyókra utalnak. Ezek azok a folyók, amelyek vize a termékenységet és a kultúrát, az isteni rendet terjeszti el a világban. Ha ezt egy a jelképet egy tojásra rajzolják, akkor ez azt jelenti, hogy valamilyen hasonló szerepet szánnak neki, hasonló jelképiséget fedeznek fel benne. A tojás a termékenységet és a biztosabb jövőt ígéri a világnak.
 
Joggal merül fel a kérdés, hogy ha ennyi írásjelet találunk ezen a hímestojáson, akkor mit (milyen szavakat) olvashatunk el rajta (ha egyáltalán el lehet olvasni ezeket a jeleket)?
 
E jelek meglehetős biztonsággal megérthetőek (tudjuk, mi a jelentésük) és el is olvashatóak (azaz hangzósíthatóak is). Hozzá kell azonban tennünk ehhez, hogy a hasonló jelek és jelmontázsok végső soron kőkori eredetű előzményekre mennek vissza; a kőkori olvasási technikákat képviselik, azaz a mai olvasási módokat nem kérhetjük rajtuk számon, csak a kőkorit. Ennek a lényege egy benyomás keltése, amely egy vallási alapelvre figyelmezteti az olvasóját. Olyan, mint a Szent Korona az uralkodó fején: nem feltétlenül kell elolvasni az apró filigránokkal közölt üzenetet, mégis jelzik a megfelelő gondolatot: hogy ez az uralkodónk, akit az Isten állított erre a posztra, s aki felelős az ország rendjéért.
 
Ennek az olvasási módnak megfelelően e hímestojáson nem verset, nem számlát és nem történelemtankönyvet látunk, hanem világmodellt. Ezért aztán nem is olvashatjuk másképpen, csak világmodellként. Ha olvasási analógiákat keresnénk a modern olvasnivalók közül, akkor pontosan megfelelőt nem találunk. A modern olvasnivalóktól azt várjuk, hogy nyelvileg egyértelműen határozzák meg az írásemlékben rögzített gondolatot. Hasonlót a kőkori eredetű világmodellektől nem várhatunk. Nem csak arról van szó, hogy az olvasatokat - elegendő adat, például kőkori jelszótár hiányában - nem tudjuk tökéletes biztonsággal ellenőrízni. Ezek az ősi írásemlékek eleve sem voltak alkalmasak a nyelvileg megfogalmazott gondolat pontos rögzítésére. Az elemi jelek ugyanis a kőkorban még csak szójelek voltak, amelyekkel nem lehet a ragozást jelezni (ahhoz betűk kellenének). Ez azonban nem akadályozta meg a jelek alkalmazóit a mondanivaló lényegének megértésben. Legfeljebb arról lehetett szó, hogy ugyanazt az írásemléket nyelvileg némileg eltérő változatokban fogalmazták minden elolvasáskor - ezt azonban e kőkori írásmód szabályos tartozékának kell tekintenünk. E némileg eltérő olvasatoknak a lényege ugyanaz, vagy közelálló volt s ez megfelelt a kor írásalkalmazással szemben támasztott követelményeinek.
 
A fentiek előrebocsátása után azt gondoljuk, hogy a hímestojáson lévő jelmontázs jelentését (értelmét) a fentiekben már jól jellemeztük. A világ isteni középpontjának ábrázolása ez. Azt fejezi ki, hogy az Isten helye a világ közepén van, ő a kultúra forrása és terjesztője, de ő jelenti a Föld és az ég közötti kapcsolatot is. 
 
Ha hangzósítani akarnánk ezt a jelmontázst, akkor nem lehet pontosan tudni, hogy melyik szójelet kell kiolvasni s milyen sorrendben - ezért változatokra is lehetőség van. A párhuzamokat is figyelembe véve lehetségesnek tartjuk, hogy a "Bél/Dana (is)ten földje/országai" hangzósítás megközelíti vagy képviseli az eredeti olvasatokat. 
 
A bemutatott hímestojás és tejesköcsög a veleméri Sindümúzeumban tekinthető meg.
 
 
Ajánlott olvasmány: Muravidéki hímestojások székely rovásjelek párhuzamával
http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=104605
 

Bababarát őrségi falusi magánszálláshely antik parasztbútorokkal
(2 szoba, 5 ágy, fürdőszoba, konyha)

9946 Velemér, Fő utca 7
+36-20-534-2780

foglalas@csinyalohaz.hu

 

K&H Szép kártya elfogadóhely

OTP Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely

MKB Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely

Elfogadott bankkártyák: VISA, Mastercard, American ExpressElfogadott bankkártyák: VISA, Mastercard, American Express

Orsegi Wellness Akcio Csinyalohaz

Rólunk mondták

Elsosorban a ház különös varázsa fogott meg bennünket. Ha valaki igazi nyugalomra és kikapcsolódásra vágyik, itt igazán megkaphatja.

Molnár József, Nagyesztergál


Az Önök háza gyönyörű és minden igényt kielégít.

Szántó Anita


Nekünk maga az Őrség is élmény volt, és ezt csak fokozta a gyönyörűen berendezett házikó.

Harangozó Éva