Az "Isten országa" kancsó mondatjelei

Bevezetés - a jelekből álló virág - az égigérő fa szerkezete - a központi szár olvasata - az oldalágak olvasata - az Isten szójel - az idő szójel - a kancsó mondanivalójatanulság - ajánlott őrségi szállás

orsegi_jelek

A Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester által készített "Isten országa" korsó

 

Bevezetés

A veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóház legkedvesebb vendégei ilyen kancsót kapnak ajándékba. Olyan edény ez, amelyik nem csak szép és hasznos, hanem jellemző is a veleméri szálláshelyre - amely a világ egyetlen írástörténeti múzeumát, a Sindümúzeumot működteti. Az ajándékba adott kancsó díszítése egy régi edény díszítésének hiteles másolata, az archaikus magyar jelkincs szép példája. Alább e jelek értelmét tárjuk fel. 

 

orsegi_szallas

Az égigérő fa központi szára a "Magasságos időisten köve" mondatjel

 

A jelekből álló virág

A gyanútlan szemlélő virágdíszt lát a kancsón, valójában az ősvallás olvasható jelképeivel találkozunk. Több körülmény is elárulja, hogy ez esetben a díszítő célzattal felrajzolt virágnál többről van szó.

- Elsősorban az oldalágakon lévő, hegyeket ábrázoló  "ország" szójelek kelthetik fel a gyanúnkat; hiszen egyetlen virág sincs, amelynek a szárán ilyesmit lehetne látni. Ezt a kancsót nem egy botanikailag meghatározható növény rajza díszíti, hanem egy üzenetet hordozó jelkép.

- A másik árulkodó jel a középső szár tetején lévő mandorlaszerűen ívelt keret, amelyben egy sugaras Nap látható. Az ősvallási ábrázolásokon edzett szem ebből már tudja, hogy az égigérő fát (azaz a Tejútat) látjuk, mert annak a hasadékában kél fel karácsonykor a Nap. Az ősvallás legfontosabb témája ez. 

A kancsó "virágdísze" tehát maga az égigérő fa, amely a több évezredes sztyeppi szokásnak megfelelően székely jelekkel rokon szójelekből van összerakva. A székely betűk esetében elvégzett akrofónia-rekonstrukcióknak köszönhetően az égigérő fát alkotó szójeleket el is tudjuk olvasni.

Berze Nagy János felismerését - miszerint a magyar nép az Istennel azonosítja az égigérő fát - alátámasztja az edény "díszítésének" olvasata: ugyanis a fán háromszor is szerepel az Isten szójele. 

 

orsegi_szallas

Az égigérő fa oldalágainak olvasata: "Isten országa"

 

Az égigérő fa szerkezete

A fának van egy központi szára és két oldalága. Mindegyik egy-egy mondatjel. A központi szár olvasata: Magasságos időisten köve. Ez az Istent jelképező lépcsős toronytemplom és kaptárkő neve lehetett, ahol az ősvallás áldozóhelyei működtek. Az oldalágak Isten országa olvasata ezzel szemben csak a birtokra utal. Azaz a központi szár a tulajdonost, az oldalág pedig a tulajdont jelképezi - ami az értelmezésünket alátámasztja, mert megfelel a fa ágai között a természetben is szokásos rangsornak. 

A fa kereszt alakú, amely a székely írás "d" (Du/Dana) jelét idézi. Az Anonymusnál fennmaradt Enedubelianus névből (az ősvallási isteni triász nevéből), valamint az Erdélyben máig használt "Dana verjen meg" mondásból és más megfontolásokból tudjuk, hogy a székely "d" betű az ősvallás főistenének jelképéből keletkezett.  Ez ismét azt támasztja alá, hogy a fa azonos az Istennel. 

 

A központi szár olvasata

orsegi_szallas

A "Magasságos időisten köve" mondatjel feloldása

 

Az oldalágak olvasata

 

 orsegi szallas

Az "Isten országa" mondatjel feloldása

 

A magyar népmesékben a kiskanász mászik fel az égigérő fára, s mászás közben olyan nagy ágakat talál, amelyek egy-egy országnak felelnek meg. Népmeséinknek az az archaikus rétege, amelyben az égigérő fa emléke is reánk maradt, az ősvallás mítoszaiból keletkezett. Ez a népmesei adat most hitelesíti a faág olvasatát.

  

Az Isten szójel

 

isten_mondatjelek

A korsón az Isten szójelnek két változatát is megtaláljuk

 

orsegi_jelek

Az énlakai Egy isten és a tusnádi Sarokisten mondatjelek is tartalmazzák az Isten szójelet

 

Az Isten szójelnek e kancsón látható két változata azért tér el egymástól, mert eltérő mondatjelekből emeltük ki őket. E mondatjelek igen régen elkezdték önálló életpályájukat és az őket alkotó elemi jelek (esetünkben az Isten szójelek) szükségképpen a környezetükhöz idomultak. A két  Isten szójel hasonló szerkezete és jelentése ennek ellenére felismerhető. Ugyanilyen Isten szójelek ismertek a magyar népi jelkincsben (például Énlakáról, Tusnádról, vagy egy debreceni csigacsináló bordáról), s a párhuzamokat is figyelembe véve nyilvánvaló, hogy a magyar népnek azért a tulipán a legkedvesebb virága, mert azt istenjelképnek tekintette. 

 

 Az idő szójel

 

 velemeri_jelek

A kancsó idő jele (balra), valamint párhuzamai: a székely írás "ü" (üdő) jele, egy Minuszinszk-vidéki szkíta sztélé jele, valamint a hettita hieroglif írásból Utu sumer napisten jele (jobbra)

 

A kancsó idő szójele a sugaras Napot ábrázolja, azonban a közepe nem kerek, mint azt a Nap ábrázolásától várnánk, hanem szilvamag alakú. E jellegzetes forma elárulja, hogy nem a természetes Napot rajzolták a kancsóra, hanem a Napnak a rovástechnológia hatására eltorzult jelét. Azaz a kancsó díszítésének kialakulásakor a rovástechnológia határozta meg a jelek alakját. A rovásírásokban ugyanis a kör alakú jelekből rendszerint ilyen szilvamag-forma alakul ki. Ennek az idő szójelnek megtaláljuk a párhuzamát a székely írásban, ahol az "ü" (üdő) jele. Ez egy Minuszinszk-vidéki szkíta sztélé Napot ábrázoló jelével rokonítható. A szkíta jel ligatúra, mert egyesíti a két napjelkép: a székely "ly" (lyuk) és az "ü" (üdő) elemeit. Mészáros Gyula szerint a szkíták a hattiak utódai s ezt látszik igazolni a hatti eredetű hettita hieroglif írásban Utu napisten jele (az Utu név a sumerben idő jelentésű).  Az egyezés nem véletlen, mert a székely rovásírás jeleinek mintegy 20-20 párhuzama található meg a népi képjelek, a szkíta jelek és a hettita hieroglif írás jelei között (ugyanez mondható el a hun és avar jelekről is). Amiből az következik, hogy e jelrendszerek egymás legközelebbi rokonai.

 

A korsó mondanivalója

Népi cserépedényeink jelrendszere és mondanivalója az Eurázsiában és Amerikában is elterjedt mandalák (felülnézeti világmodellek) jelrendszerével és mondanivalójával rokon. A mandalák a teremtett és rendezett világot ábrázolják; népi cserépedényeink pedig a világot, vagy méginkább a világ isteni közepét idézik fel. A most elemzett kancsó is az égigérő fával azonos Isten lakhelyét mutatja be. Ez a fa a világ szakrális közepe, a tövéből fakadnak a szent folyók, amelyek az élet lehetőségét, az Istentől eredő áldást viszik el a négy világtájra. Az égigérő fa a kifogyhatatlan bőség és életerő forrása. A kancsó mondanivalója ehhez (a bőségszaru gondolatához) hasonló. Aki ebből iszik egy pohár bort, az a Teremtő ajándékát veszi magához. S minél több pohárral iszik belőle, annál inkább megajándékozottnak érezheti magát.

 

Tanulság

Visszakanyarodva a kancsó jeleire, ez esetben is azt állapíthatjuk meg, hogy a székely írás és a magyar népi jelkészlet azonos jelekből áll és azonos eredetű. Ezt nem csak a jelek formája, hanem az esetenként feltárható jelentésbeli és hangalaki rokonsága is alátámasztja. Amíg azonban a székely írás jelei ma már többnyire csak egyetlen hangot jelölnek (azaz betűk), addig a népi jelhasználatban még szójeleket (képszerűbb hieroglifákat) találunk. A jelkészlet azonos, a jelhasználat módja azonban eltér. A népi alkalmazások megőrízték a több ezer évvel ezelőtti hieroglifikus jelhasználatot, a székely írás azonban majdnem teljesen áttért a modernebb betűvetésre. Mindezek a hatti, szkíta, hun és avar jelrendszerrel közös eredetűek.

A magyar nép rendelkezik egy több ezer éves hieroglifikus írásmóddal, amelyet a fazekasaink a mai napig használnak - bár a jelentésük többnyire már feledésbe merült (csak elvétve bukkanunk egy-egy jelre, amelynek még ismerik az eredeti jelentését).

 

Ajánlott őrségi szállás

A fenti boroskancsót a veleméri Cserépmadár szálláson és a véle egy portán lévő Csinyálóházban a vendégek ajándékként megkapják, ha a 100 Ft-ot eléri a szállásdíj összege. Tájékoztatás a szabad időpontokról és az árakról.

 

Bababarát őrségi falusi magánszálláshely antik parasztbútorokkal
(2 szoba, 5 ágy, fürdőszoba, konyha)

9946 Velemér, Fő utca 7
+36-20-534-2780

foglalas@csinyalohaz.hu

 

K&H Szép kártya elfogadóhely

OTP Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely

MKB Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely

Elfogadott bankkártyák: VISA, Mastercard, American ExpressElfogadott bankkártyák: VISA, Mastercard, American Express

Orsegi Wellness Akcio Csinyalohaz

Rólunk mondták

Elsosorban a ház különös varázsa fogott meg bennünket. Ha valaki igazi nyugalomra és kikapcsolódásra vágyik, itt igazán megkaphatja.

Molnár József, Nagyesztergál


Az Önök háza gyönyörű és minden igényt kielégít.

Szántó Anita


Nekünk maga az Őrség is élmény volt, és ezt csak fokozta a gyönyörűen berendezett házikó.

Harangozó Éva